Katılım Koşulları

TARAFLAR:
İşbu sözleşme, Kampüs Bilişim Sistemleri Dan. Ve Tic. A.Ş markası olan www.sencebence.com (bundan böyle sencebence veya sencebence.com olarak anılacaktır) ile www.sencebence.com sitesinde eserleri ile işlem yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin (bundan böyle üye yada kullanıcı olarak anılacaktır) ve proje yayınlamak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin (bundan böyle Proje Sahibi veya Marka veya Müşteri olarak anılacaktır) arasında üye kayıt aşamasında akdedilmiştir. Bu sözleşmenin konusu, Marka tarafından başlatılan projeler kapsamında üyeler tarafından oluşturulan eserlerin sencebence.com’da yayınlanmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ile sencebence.com kullanım koşullarının, belirlenmesine yöneliktir. Bu sözleşme sencebence.com üzerinde başlatılan projeler ve bu projelerle ilgili olarak oluşturulan eserlerin, bu eserler üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hak, proje, proje taslağı üzerindeki haklarının devri ile bu eserlerin satış ve devri ile ödeme koşulları ve sencebence.com kullanım koşullarını kapsar.

TANIMLAR:
SenceBence: www.sencebence.com isimli platformun alan adını ve bu alana bağlı alan adlarından oluşan web sitesini ifade eder.
Marka: SenceBence’ye belirlenen şart ve yöntemlerle kayıt olan ve SenceBence tarafından üyeliği onaylanan ve Markalar üyelere görevler verebilen, SenceBence üzerinde proje başlatan gerçek ve/ veya tüzel kişileri ifade eder.
Üye: SenceBence tarafından belirlenen şart ve yöntemlerle kayıt olan ve SenceBence tarafından üyeliği onaylanan, Markalar tarafından başlatılan projelere eserleri ile katılan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder. Eser: Üyenin, Markanın başlattığı projeler kapsamında sunduğu tüm tasarım,fikir ve çözümleri ifade eder.
Proje: Marka tarafından bir talep ile açılan, Üyenin Eseri ile katıldığı ve Marka tarafından belirlenen süre içinde, Markanın son onayı ile biten süreci ifade eder. Projeler herkese açık ve Markanın davet ettiği önceden belirlenmiş Üyelere özel olarak iki farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Projeye katılan Yaratıcı'ların eserleri tüm süreç boyunca herkese açık olabileceği gibi, Proje Sahibi istediği taktirde sadece kendisi tarafından görülebileceği şekilde de yapılabilmektedir.

Aşağıdaki maddeler Sencebence Websitesi’nin hizmet ve kullanım koşullarını oluşturmaktadır. Sencebence’ye üye olmak isteyen şahıs aşağıdaki maddeleri kabul eder. Eğer bu anlaşmayı kabul etmiyorsanız Sencebence’nin hizmetlerinden faydalanamazsınız.

Sencebence dilediği zaman herhangi bir sebeple bu anlaşma metnini sona erdirebilir, askıya alabilir veya üzerinde değişiklikler yapabilir.

1. Resmi Site kullanımı: Sencebence, üyesinin markalar ve markaların ürünlerine ilişkin fikirlerini çeşitli yollarla paylaşarak karşılığında puan ve ödül kazanabildiği bir bilgi platformudur. Üyeler Sencebence Websitesi’nde bulunan içeriği veri madenciliği teknikleri veya diğer otomatik program ya da araçlar vasıtasıyla indirmesi, çoğaltması, ifşa etmesi veya dağıtması kesinlikle yasaktır. Sencebence Websitesi’ni veya Sencebence üyesinin siteye erişimini ve siteyi kullanımını bir takım teknikler vasıtasıyla sekteye uğratmak, manipüle etmek veya engellemek kesinlikle yasaktır. Sencebence üyeliğinizi 3. şahıslara satamaz ya da devredemezsiniz.

2. Kayıt ve kullanıcı şifresi: Sencebence’ye ana sayfa üzerinden veya Facebook, Twitter, Google Plus hesaplarınız aracılığı ile kayıt olabilirsiniz. Sencebence Websitesi’nde bulunan bazı servislere erişebilmek için sizden istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyeler kullanıcı ad ve şifrelerinin güvenliğinden tamamen kendileri mesuldür. Bu bilgileri hiç kimse ile paylaşmamaları gerekmektedir.

3. Sencebence ve Müşteri İçeriği: Sencebence’ye veya Sencebence Websitesi’ne ait olan tüm içerikler Sencebence’nin şahsi malıdır. Sencebence içeriğinin izinsiz kullanımı hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.

Sencebence Müşterisi’ne veya Müşterini’nin Websitesi’ne ya da Müşteri’nin kontrolü altında bulunan Websiteleri’ne ait tüm içerikler Müşteri’nin şahsi malıdır. Bu içeriklerin izinsiz kullanımı hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.

Sencebence içeriği’nin ve /veya Müşteri içeriği’nin ticari ya da gayri ticari sebeplerle diğer internet sitelerinde izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. Sencebence içeriği ve/ veya Müşteri içeriği izinsiz satılamaz, gösterilemez, dağıtılamaz veya çoğaltılamaz.

 4. Üyeler tarafından sağlanan içeriğe ilişkin hak ve sorumluluklar:Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin sorumluluğu 18 yaş ve üzeri üyeler için kendilerine, 18 yaş altı üyeler için ailelerine aittir. Sencebence’nin üyeleri veya müşterileri tarafından girilen içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bununla beraber üyeler tarafından sağlanan içeriklerin tüm fikri mülkiyet ve kullanım hakları öncelikli olarak Sencebence’ye aittir, Sencebence uygun görürse bu hakların tamamını veya bir kısmını, belirli bir zaman dilimi için veya zaman sınırı olmaksızın 3.kişilere devredebilir. Üyeler sencebence.com sitemize üye olduğu andan itibaren bu katılım koşullarını ve dolayısıyla fikri mülkiyet hakkı ile ilgili bu maddeyi kabul etmiştir.

5. Puan Sistemi: Sencebence.com’da üyeler yerine getirdikleri çerez (tek soruluk görev) ve görevler karşılığında belli puanlar kazanırlar, bu puanlara “SenceBence Puanı” denir ve kısaltılmış hali “SBP” şeklindedir. Sencebence yönetimi görevler ve çerezler için verilecek puanların miktarlarını ve puanların üyelerin hesaplarına yüklenme zamanını kendisi belirler. Sencebence yönetimi katılım koşullarını ihlal ettiği tespit edilen üyelerin puanlarını tamamen ya da kısmen silme hakkına sahiptir.

Üyelerin puanları karşılığında sencebence.com “Ödüller” sayfası “Hediye Çekleri” ve “SB Store” sekmelerinden alışveriş çekleri alabilirler. Üyelerin bu alışveriş çeklerini alabilmeleri için en az 30.000 SenceBence Puanı toplamış olmaları gereklidir.

6. Uygunluk koşulları: Sencebence Websitesine üye olacak şahısların 13 yaş ve üzerinde olması mecburidir. 18 yaşının altında bulunup üye olmaya uygun olan şahısların velilerinden izin alması gerekmektedir. Sencebence bu şahısların velilerinin rızasını sözlü veya yazılı olarak alma hakkına sahiptir. Sencebence 18 yaşın altında olan üyelerin Sencebence Websitesi’nde bulunan bazı içeriklerin görüntülenmesini, bir takım hizmetlerden faydalanmasını engelleyebilir; bazı aktivitelere katılımını kısıtlayabilir. Sencebence Websitesi’nde mevcut olan bu anlaşmayı kabul etmeniz sizin 13 yaş ve üzeri olduğunuzu beyan etmeniz demektir.

7. Güvenlik kuralları: Sencebence Websitesi’nin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek kesinlikle yasaktır.

a) Üye ile veya müşteri ile paylaşılması amaçlanmayan verilere ulaşmaya çalışmak

b) sistemin veya ağın güvenlik açığını test etmeye her hangi bir yöntem ile teşebbüs etmek  

(c) Şahısların Sencebence Websitesi’ne erişimine her hangi bir yöntem ile müdahale etmek veya engellemek veya bunun için girişimde bulunmak.

Yukarıdaki maddeler güvenlik ihlaline örnek olmakla birlikte güvenlik kurallarının sınırlarını oluşturmaz. Sencebence, yukarıda anılmamış olan herhangi bir yöntem ile güvenliğini ihlal eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında hukuki süreç başlatacaktır.

8. Fesih: Bu anlaşma Sencebence Websitesi’ni kullandığınız veya üye olduğunuz müddetçe tümüyle geçerlidir. Üyeliğinizi dilediğiniz zaman üyeliğinizi bitirip Sencebence hesabınızı silebilirsiniz. Anlaşma metnini veya özünü ihlal etmeniz ya da tarafımızı riske veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda Sencebence’yi size sunmaya kısmi olarak veya bütünüyle son verebiliriz. Sencebence, üyeliğinizi herhangi bir zamanda belirli bir sebeple sona erdirme hakkına sahiptir.

9. Gizlilik: Sencebence Websitesi’nden faydalanabilmeniz için sizden sizi tespit edip, tanımlamamızı sağlayacak bazı kişisel bilgiler istenebilir. Kişisel bilgiler sizin ad /soyadınızı, doğum tarihinizi, mesleğinizi, fotoğrafınızı, e-posta adresinizi, ev adresinizi, Facebook ve / veya Twitter adresinizi, ilgi alanlarınızı içermektedir. Sizlerin anket, yarışma vb. aktivitelere katılarak bize sağladığınız bilgiler de kişisel bilgiler kategorisine girmektedir. Ek olarak, üyelerimizden IP adresi, tarayıcı tipi, görüntülenen sayfalar, demografik bilgiler vb veriler edinebilmekteyiz. Bu bilgiler “Bütünleyici Bilgiler” kategorisine girmektedir. Sencebence “Kişisel Bilgileri” ve “Bütünleyici Bilgileri” müşterileriyle ve 3. Şahıslarla paylaşabilmektedir. Sizden edinilen bir bilgide gizlilik ibaresi var ise edinilen bilgi paylaşılırken sadece bilginin kendisi paylaşılır, bilgiyi sağlayan kişiye ilişkin bilgiler paylaşılmaz.

 Sencebence hesabının gizliliğinden üyenin kendisi sorumludur. Üye hesabının bir başkası tarafından kullanıldığından şüphe ederse durumu ivedi olarak Sencebence’ye iletmekle yükümlüdür. Üyeler ,Sencebence Websitesi’ni kullanımları esnasında Sencebence’nin ve Müşterilerinin bazı ticari sırlarına, verilerine vb. gizli bilgilerine erişebilmekte ve haberdar olmaktadırlar. Bu bilgileri ticari veya gayri ticari sebeplerle açığa çıkartmanız veya 3. Şahıslarla paylaşmanız kesinlikle yasak olup, böylesi bir durumda hukuki ve cezai yaptırım uygulanabilinir.

10. Bağımsız Yüklenici Statüsü ve Taahhüt:  Bu sözleşmeyi kabul ederek Sencebence’un üyesi olursunuz. Üyeleri ile Sencebence arasında işçi- işveren ilişkisi olmadığı gibi, Sencebence üyelerine ve/veya üyeleri adına herhangi bir maaş ve/veya vergi ödemesi yapmayacaktır.

Üyeleri, Sencebence çalışananlarının sahip olduğu hakları talep edemez, Sencebence’nin çalışanlarına sunduğu olanaklardan faydalanamaz. Bağımsız Yüklenici Statüsü’nün üyelerine sunduğu şartlar aşağıdaki gibidir:

a) Verilen görevleri yerine getirme konusunda sizlere çok detaylı yönergeler sunulmayacaktır. Görevlerinizi kendi yetenek ve bilgilerinize dayanarak yerine getireceksiniz.

b) Görevlerinizi istediğiniz sırayla, istediğiniz saatlerde kendi programınıza göre yerine getirebilirsiniz.

c) Yerine getirdiğiniz her görev size Sencebence’nin görev teklifi sırasında bildireceği belli bir puan kazandıracaktır. Puanların miktarları ve puanlama kriterleri tamamen Sencebence’nin tasarrufundadır.

d) Görevinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan, bilgisayar, internet bağlantısı, cep telefonu gibi araçları temin etmek aksi belirtilmediği sürece sizin sorumluluğunuzdadır.

e) Projeler herkese açık ve Markanın davet ettiği önceden belirlenmiş Üyelere özel olarak iki farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Projeye katılan Yaratıcı'ların eserleri tüm süreç boyunca herkese açık olabileceği gibi, Proje Sahibi istediği taktirde sadece kendisi tarafından görülebileceği şekilde de yapılabilmektedir.

11. Sencebence’nin yükümlükleri: Sencebence üyelerin profil bilgilerini veya paylaştıkları içerikleri kontrol etmemekte veya otomatik olarak denetlememektedir. Dolayısıyla Sencebence’nin üyelerin profil bilgileri veya paylaştıkları içeriklerin doğruluğu ya da güvenirliliği üzerinde kontrolü yoktur.

Kendi Sencebence hesapları üzerinden gerçekleştirilen tüm paylaşım ve aksiyonlardan üyenin kendisi sorumludur.

Üyeler diğer üyeler ile gerçekleştirdiği tüm etkileşimlerden tümüyle kendileri sorumludur. Sencebence üyeler arasında anlaşmazlık, tartışma çıkması veya münakaşa durumunda müdahele etme hakkına, üyenin üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına sahiptir. Sencebence’nin üyeler arasında çıkabilecek münakaşalar üzerinde hiç bir yükümlülüğü yoktur. Üyeler kendi hesapları üzerinden katıldığı tüm Sencebence içi aktiviteden tümüyle kendileri sorumludur.

Sencebence üyeler tarafından girilen içerikleri site kurallarını ihlal etmesi durumunda silme hakkına sahiptir.

12.Sorumluluğun tahdidi: Sencebence veya Müşterileri, sitenin kullanımından, sunduğu hizmetlerin faydalanılmasından, programlarına katılımından, programlar vasıtasıyla üyenin sağladığı bilginin kullanılmasından veya üyenin kazandığı puan/ödüllerin itfası vasıtasıyla sahip olduğu ürün veya hizmetlerden doğabilecek hiç bir zayiattan sorumlu değildir. 

13. Üye tarafından arz edilen bilgiler: Kişisel bilgilerin kullanımı “Gizlilik Kuralları”nda belirtilen şartlara tabidir. Üye tarafından Sencebence Websitesi’ne sağlanan diğer tüm bilgi, materyal ve içerikler tescilsiz, gizli olmayan addedilecektir. Sencebence ve Müşterileri bu bilgileri ticari veya gayri ticari amaçlarla çoğaltabilir, ifşa edebilir ya da kullanabilir.

14.Üyelerle iletişim: Sencebence belirli zaman aralıkları çerçevesinde üyeleriyle haber, güncelleme, promosyon vb. konularda email yoluyla iletişim kurma hakkına sahip olmakla beraber bu kendisi için yükümlülük değildir.

15. Sencebence programından çıkarma hakkı:Sencebence üyelerini bir kampanya, görev, aktivite, aksiyon, anket, araştırma, yarışma, çekiliş veya Sencebence’nin koordine ettiği benzeri uygulamalardan her hangi bir sebeple ve dilediği zaman çıkarma hakkına sahiptir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse Sencebence yetkilileri sizinle iletişime geçeceklerdir. Sencebence.com’a üye olan kişilerin puanlarını arttırmak için sencebence adını kullanarak “spam” tabir edilebilecek şekilde tanıtımlar yapması, sencebence tarafından yayınlanmamış aslı olmayan vaatlerle üye çekerek puan kazanmaya çalışması kesinlikle yasaktır. Üyelerimizin davet edecekleri 3. kişileri asılsız vaatler ya da sürekli rahatsızlık verecek şekilde sencebence’ye üye olmaları için davet mesajları, mailleri vb gibi göndermeleri üyeliğinin silinmesine sebep olur. Asılsız vaatlerle ve/veya rahatsızlık verecek sıklıkta ya da içerikte mesajlarla 3. Kişileri sencebence’ye davet ettiği tespit edilen üyelerimizin öncelikle üyelikleri dondurulur, inceleme sonucunda yukarıda anılan maddelerden her hangi birinin meydana geldiği tespit edilirse üyenin hakları kısmen ya da tamamen geri alınabilir ve üyeliği silinebilir.


16. Veri toplama: Sencebence Websitesi üyelerine çeşitli programlar sunmaktadır. Üyeler Sencebence içerisinde katıldığı bir takım program ve aktiviteler vasıtasıyla Sencebence ödülleri kazanabilmektedirler. Sencebence üyelerinden edindiği verileri üyelerine daha iyi ürün ve hizmetler sunabilmek amacıyla kullanabilmektedir. Üyeler tarafından edinilen bir takım verileri Sencebence müşterileriyle paylaşabilmektedir. Bazı bir takım anket, araştırma ve benzeri geri bildirim programları “gizlilik” kuralına tabi tutulabilir. Bu gibi durumlarda üyeden edinilen veri hiç bir müşteri ile paylaşılmayabilinir.
17. Belli bir programı seçili üyeye teklif etme hakkı: Programlar üyelere çeşitli demografik, psikografik parametrelere aynı zamanda önceki performansına ve puanlamasına göre teklif edilmektedir. Eğer belli bir programa uygunsanız programı kendi Sencebence ana sayfanızdan seçebilirsiniz. Aynı zamanda Sencebence yetkilileri sizinle e-posta, telefon veya SMS ile de iletişime geçebilir.

18. Sencebence etik kuralları ve site içi yasaklar: Sencebence tüm kullanıcılarından birbirlerine saygılı olmalarını beklemektedir. Aşağıdaki liste Sencebence Websitesi içinde yasak olan aksiyon ve davranışlardır. Sencebence aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan üyenin üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir.
a)  Diğer bir kullanıcı, katılan veya 3.kişi veya varlık üzerinde her ne şekilde olursa olsun Sencebence’yi ve sağladıklarını kullanarak zararlı, tehdit edici ve rahatsız edici olmak,

b)  Sencebence’ye hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, adap ve ahlaka aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer reddedilir nitelikte bilgi, veri, dosya, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,

c)  Sencebence’den faydalanan herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal veya rencide etmek,

d) Herhangi bir Sencebence aktivitesinde normal diyalog akışına mani olmak veya diğer katılanları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak,

e)  Sencebence’ye girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasdi olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,
f)  Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği Sencebence’ye iletmek ve orada kaydına meydan vermek
g) Sencebence’nin kural ve yasaklarını ihlal eden linkler paylaşmak

h) Sencebence üyesi olan veya olmayan kişilere iftira atmak, tehdit etmek, mağdur duruma düşürmek, yaş cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel eğilim veya benzeri sebeplerle sözlü saldırıda vb davranışta bulunmak   i) Sencebence Websitesi’ni veya Sencebence üyesinin bilgisayar yazılımını, donanımını veya telekomünikasyon ekipmanını aksatmak, bir takım işlevlerini kısıtlamak ya da bozmak amacıyla virüs, dosya veya bilgisayar kodu kullanmak, sisteme sokmak

19. Yorum, Şikayet, Öneri ve Sorular: Üyelerimizin Sencebence hakkındaki geri bildirimlerini memnuniyet ile karşılarız. Fakat Sencebence’ye iletilen iletilen tüm yorum, fikir, not, mesaj, öneri vb. geri bildirimler Sencebence’e iletildiği andan itibaren Sencebence’nin malıdır. Sencebence bu bilgileri size ödeme yapmadan kullanma hakkına sahiptir.

20. Hesaplar: Her bir üyenin sadece bir Sencebence hesabı olmalıdır. Bir üyeye ait olan Sencebence hesabı bir kaç şahıs tarafından kullanılamaz.